https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0287.jpg https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0287.jpg
https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0280.jpg https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0280.jpg
https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0283.jpg https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0283.jpg
https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0285.jpg https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0285.jpg
https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0281.jpg https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0281.jpg
https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0282.jpg https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0282.jpg
https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0284.jpg https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0284.jpg
https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0298.jpg https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0298.jpg
https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0286.jpg https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0286.jpg
https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0288.jpg https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0288.jpg
https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0290.jpg https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0290.jpg
https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0289.jpg https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0289.jpg
https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0291.jpg https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0291.jpg
https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0292.jpg https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0292.jpg
https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0293.jpg https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0293.jpg
https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0294.jpg https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0294.jpg
https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0295.jpg https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0295.jpg
https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0296.jpg https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0296.jpg
https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0297.jpg https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0297.jpg
https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0299.jpg https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0299.jpg
https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0300.jpg https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0300.jpg
https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0301.jpg https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0301.jpg
https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0302.jpg https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0302.jpg
https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0303.jpg https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0303.jpg
https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0304.jpg https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0304.jpg
https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0305.jpg https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0305.jpg
https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0306.jpg https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0306.jpg
https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0307.jpg https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0307.jpg
https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0308.jpg https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0308.jpg
https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0309.jpg https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0309.jpg
https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0310.jpg https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0310.jpg
https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0311.jpg https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0311.jpg
https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0312.jpg https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0312.jpg
https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0314.jpg https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0314.jpg
https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0315.jpg https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0315.jpg
https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0316.jpg https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0316.jpg
https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0317.jpg https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0317.jpg
https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0318.jpg https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0318.jpg
https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0319.jpg https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0319.jpg
https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0320.jpg https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0320.jpg
https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0321.jpg https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0321.jpg
https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0322.jpg https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0322.jpg
https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0323.jpg https://www.galerie-art-praha.cz/wp-content/uploads/2018/08/0323.jpg

Galerie Art Praha Vás srdečně zve výstavu 

BOHDAN KOPECKÝ

malíř – havíř,

která se koná u příležitosti jeho nedožitých 90tých narozenin v

naší galerii

od 6. do 27. 9. 2018

BOHDAN KOPECKÝ

Narozen 23. 8. 1928 v Litomyšli. Studoval u prof. O. Nejedlého na AVU V Praze (1945 – 1949). Životním tématem se stala hornická krajina Mostecka, prostředí města, hlubinných i povrchových dolů. Studoval také krajinu s výběžky Českého středohoří, poznával její vertikální struktury, vždy spojoval osudy lidí a osudem krajiny.

Řada jeho výtvarných děl, věnovaných horníkům a mostecké krajině, nese nejen stopu dobového dokumentu, ale i malířsky umocněného sdělení s hlubokým zaujetím pro osudy kraje a lidí. Na počátku 60. let přišel s novým přístupem k malbě krajiny, když dokázal ztvárnit i vnitřní struktury krajiny, v dalším vývoji uplatnil pohled z výšky, připomínající snímky povrchu Země pořízené z kosmických sond.

Počátkem 70. let se vrací do Litomyšle, kde klade větší důraz na znakově symbolickou a metaforickou složku malby. Vytváří výtvarné paralely k situaci krajiny, vnímané a prožívané v určitém vztahu k obklopujícímu, širšímu světu i kosmu.

Zastoupen v NG Praha, GHMP, MG Brno, AJG Hluboká nad Vltavou, Galerie umění Karlovy Vary, Oblastní galerie v Roudnici nad Labem, Východočeské galerii v Pardubicích, GVU Ostrava a další.

Zdroj: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 – 2001

ZAKOUPIT VYSTAVENÁ DÍLA K PRODEJI (eshop)