Menu

Blažíček Oldřich (1887 - 1953)

Při mši v katedrále sv. Víta

Autor Blažíček Oldřich
Identifikační číslo 0234-S180213
Technika Olej/plátno
Datace 1934
Rozměry 144 x 108 cm
Signatura Nesignováno
Expertiza pdf ke stažení zde
Kat. číslo 143
Dosažená cena: neprodáno
Konec dražby 17.05.2020 13:00
Vyvolávací cena 520 000 Kč
od do cena
0 Kč 5 000 Kč 500 Kč
5 000 Kč 50 000 Kč 1 000 Kč
50 000 Kč 70 000 Kč 2 000 Kč
70 000 Kč 100 000 Kč 5 000 Kč
100 000 Kč 300 000 Kč 10 000 Kč
300 000 Kč 750 000 Kč 20 000 Kč
750 000 Kč 1 500 000 Kč 50 000 Kč
1 500 000 Kč 5 000 000 Kč 100 000 Kč
5 000 000 Kč a více 200 000 Kč
vzadu štítky: č. 21; Jihlava 1974, č. 52; štítek s popisem a č. 12; N. M. 1967 č. 33; Souborná výstava prof. O. Blažíčka, Obecní dům, Praha, 1959, č. 54; expertiza: PhDr. N.
Blažíčková Horová; publikováno: N. Blažíčková Horová, E. Havlová, O. Blažíček, Soupis díla, str. 260, č. kat. 506; rámováno; vzadu krytý defekt

Z expertizy PhDr. N. Blažíčkové Horové
V Blažíčkových architektonických záznamech převažovaly zejména chrámové interiéry. Malba metropolitního chrámu se stala Blažíčkovým celoživotním zájmem. Už od prvních
záběrů svatovítského interiéru je zřejmý malířův smysl pro architektonickou konstrukci a pro koloristickou malebnost. Jeho interiéry sv. Víta jsou malovány v pevných obrysech a
změkčovány barevnými kontrasty. Ve výsledku většinou tonou v temné příšeří vytvořeném pomocí zlatavých hnědí a bělavých šedí, které navozují emotivně cítěnou scenérii
rafinovaného světelného aranžmá.

Studoval na Uměleckoprůmyslové škole u prof. Schikanedera, Maška a Preislera, ve studiu poté pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Schwaigera. Malíř, představitel moderní krajinomalby. Ztvárňoval především Českomoravskou vrchovinu a krajinu kolem Železných hor. Jeho hlavním vzorem byl A. Slavíček, od něhož se naučil vnímat prostor, hmotu a tvar prostřednictvím světla. Člen S.V.U. Mánes, Jednoty umělců výtvarných a Klubu výtvarných umělců Aleš. Působil jako pedagog na fakultě architektury a pozemního stavitelství na ČVUT. Za své práce byl oceněn na předních světových výstavách.