Menu

Homer Winslow (1836 - 1910)

Přístav Le Tréport

Autor Homer Winslow
Identifikační číslo 0436-S180267
Technika Akvarel/papír
Datace Přelom 19. a 20. století
Rozměry 28,5 x 19 cm
Signatura Sign. PD Homer Winslow
Expertiza pdf ke stažení zde
Kat. číslo 151
Dosažená cena: neprodáno
Konec dražby 17.05.2020 13:00
Vyvolávací cena 2 300 000 Kč
od do cena
0 Kč 5 000 Kč 500 Kč
5 000 Kč 50 000 Kč 1 000 Kč
50 000 Kč 70 000 Kč 2 000 Kč
70 000 Kč 100 000 Kč 5 000 Kč
100 000 Kč 300 000 Kč 10 000 Kč
300 000 Kč 750 000 Kč 20 000 Kč
750 000 Kč 1 500 000 Kč 50 000 Kč
1 500 000 Kč 5 000 000 Kč 100 000 Kč
5 000 000 Kč a více 200 000 Kč
přiložen restaurátorský protokol Z. Machatová a Mgr. art. B. Němečková, ArtD.; přiložena skica, která byla přichycena na zadní straně malby a při restaurování odstraněna;
rámováno, pod muzeálním sklem

Nabízené dílo pochází z umělcovy návštěvy Francie, kde cestoval také mimo Paříž a zpodobňoval různé náměty. Většinou se jednalo právě o akvarelové malby v menších
formátech. Na obraze je zachycen jeden z moha okamžiků z francouzského přístavu Le Tréport, který je typický svou výraznou signální věží. Zajímavostí obrazu je také
signatura v pravém dolním rohu. Z restaurátorského protokolu se dočteme, že signatura má kolem všech písmen mírný barevný „závoj“. Tento jev je důkazem, že k signování
díla došlo krátce po jeho dokončení, ještě před kompletním zaschnutím podkladu. Linie signatury se mírně vpila do podkladu a došlo k vytvoření zmiňovaného „závoje“. Obraz
nyní pochází z významné sbírky z východního Slovenska, i jeho starší provenience je velice zajímavá. Příslušníci šlechtického rodu Bornemiszů, kteří působili v mnoha evropských
zemích, patřili k významným sběratelům umění, a především díky Janu Bornemiszovi se jim postupem času podařilo vytvořit významnou uměleckou sbírku, do které se jim v
průběhu let podařilo začlenit také mnoho prací Winslowa Homera. Dodnes jsou některá z těchto děl k vidění v madridském muzeu Thyssen-Bornemisza, které bylo založeno touto
rodinou a patří mezi nejvýznamnější muzea ve španělské metropoli. Rodina Bornemiszů řadu let působila a sbírala také ve slovenských Košicích. Někteří členové rodiny zůstali na
Slovensku až do začátku 21. století, a právě díky jejich působení v této oblasti se nabízený obraz dostal do slovenských a českých končin.