Menu

Toyen (1902 - 1980)

Rozbitá panenka

Autor Toyen
Identifikační číslo 2864-S200003
Technika Kolorovaná zinkografie
Datace 1939
Rozměry Ve výřezu 27 x 39 cm
Signatura Sign. PD Toyen 39
Kat. číslo 70
Dosažená cena: neprodáno
Konec dražby 17.05.2020 13:00
Vyvolávací cena 40 000 Kč
od do cena
0 Kč 5 000 Kč 500 Kč
5 000 Kč 50 000 Kč 1 000 Kč
50 000 Kč 70 000 Kč 2 000 Kč
70 000 Kč 100 000 Kč 5 000 Kč
100 000 Kč 300 000 Kč 10 000 Kč
300 000 Kč 750 000 Kč 20 000 Kč
750 000 Kč 1 500 000 Kč 50 000 Kč
1 500 000 Kč 5 000 000 Kč 100 000 Kč
5 000 000 Kč a více 200 000 Kč
z cyklu Střelnice; konzultovala a pravost potvrdila PhDr. R. Michalová, Ph.D.; rámováno, pasparta, pod sklem

Cyklus dvanácti kreseb Střelnice je reakcí na hrůzy války, které v díle Toyen silně rezonovaly. Celkem vytvořila tři soubory kreseb, ve kterých se k tomuto tématu opětovně
vyjadřovala. Prvním, z těchto cyklů, jsou Přízraky pouště, kdy rozpracovala některé prvky a motivy Střelnice, aby je umocnila v posledním cyklu Schovej se, válko! Tyto cykly
jsou protiválečným a protifašistickým protestem, žalobou, která je o to silnější že není nikdy čistě vyjádřena, avšak je drasticky zřejmá. Osobitě pojaté kresby Střelnice,
zobrazují bezstarostný svět dětství, který je konfrontován se světem války. Na ploché, suché zemi, jsou tu poházeny otlučené, popraskané a rozbité předměty, figurky a hlavy.
Řád střídá chaos. Téma války sice není vyjádřeno explicitně, přesto je silně dominantní a citelné. Je to zpráva pro budoucí generace, zpráva, která by nám neměla zůstat
lhostejná.Vynikající česko-francouzská malířka, se zvláštním surrealistickým viděním světa a jeho dějů, které obohacuje o lyrickou složku. Někdy se jejím dílem prolíná i její cit.