Menu

Antal Neogrady (1861 - 1942)

Významný malíř, krajinář, obdivován na Slovensku i v Maďarsku. Charakterizuje jej jemný smysl pro vnitřní podstatu věci a překrásnou figurální stylizaci. Klade důraz na precizní jasnou, zřetelně vedenou linii s vyváženou kompozicí. S oblibou zobrazuje stromová seskupení, v různé iluminaci. Inspiruje se, kromě krajiny, lidskou postavou v mezních situacích. Dále reaguje na vzpomínky z mládí, na okouzlení, přírodu a roční období. Zastoupen v mnoha sbírkách NG v Praze, Bratislavě a v Budapešti.