Menu

František Vincenc Vingler (1911 - 1981)

Studoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze u prof. Johnové, Laudy a Štipla. Absolvoval studijní pobyt v Evropě, Africe, Asii i Americe. Sochař, který se věnoval zejména zvířecí tématice. Z původně realistické tvorby přešel k abstrahovanějším tvarům. Člen Umělecké besedy a Skupiny B.