Menu

František Zdeněk Eberl (1888 - 1962)

Studoval na pražské Akademii výtvarných umění u prof. Bukovace, dále v Mnichově, Amsterodamu a Paříži. Malíř, karikaturista, pedagog, mezi jeho hlavní témata patří atmosféra pařížského pokleslého života, v meziválečném období se věnoval karikaturám. Pedagogicky působil na Akademii výtvarných umění v Mnichově.