Menu

Jan Konůpek (1883 - 1950)

Studoval na Akademii výtvarných umění u prof. Pirnera a Bukovace. Malíř a grafik, jeho dílo silně ovlivnil symbolismus a mystika. Spoluzakladatel skupiny Sumrsum, člen S.V.U. Mánes a SČUG Hollar. Vyučoval Střední průmyslové škole grafické.