Menu

Jaromír Jindra (1895 - 1984)

Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Engelmüllera. Malíř, věnoval se zejména krajinomalbě a zátiším. Člen Sdružení výtvarníků Purkyně.