Menu

Jaroslav Kovář (1905 - 1987)

Narozen v Brně - Černovicích. Vystudoval architekturu v Brně. Studijní cesty po Evropě. Malíř a kreslíř v Olomouci.