Menu

Karel Vysušil (1926 - 2014)

Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Mináře, Nejedlého a Obrovského. Grafik a malíř, jeho díla byla realizována i v architektuře. Spoluzakladatel skupiny G, člen skupiny Máj 57 a SČUG Hollar.