Menu

Leopold Stephan (1826 - 1890)

Studoval Akademii výtvarných umění u prof. Rubena a Haushofera. Podnikl studijní cestu do Německa a Rakouska. Malíř romantických a malebných krajin. Člen Krasoumné jednoty, Jednoty umělců výtvarných a Umělecké besedy.