Menu

Max Švabinský (1873 - 1962)

Na Akademii studoval ve speciálce Maxe Pirnera. Vynikající český malíř, portrétista, grafik. Nejvýznamnější český umělec začátku minulého století, podílel se na vývoji charakteru české malby a grafiky, spoluzakladatel Hollaru a člen S.V.U. Mánes. Profesor c.k. Akademie umění v Praze.