Menu

Miloš Jiránek (1875 - 1911)

Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Hynaise a Pirnera. Podnikl studijní cesty do Německa, Francie a Španělska. Malíř a grafik, který byl ovlivněn impresionismem. Člen SVU Mánes.