Menu

Miroslav Houra (1933 - 2006)

Studoval PedF UK u prof. Boudy, Lidického a Salcmana. Grafik, ilustrátor a malíř, některá jeho díla byla realizována i v architektuře. Člen SČUG Hollar a skupiny Objekt. Pedagogicky působil na UJEP.