Menu

Oldřich Jelínek (1930)

Tvůrce karikatur, knižních a časopisových ilustrací, jehož inspirací se stal svět cirkusů, balonů, letadel i automobilů. Zastoupen v mnoha sbírkách, mj. ve sbírkách Moravské galerie Brno.