Menu

Petr Šmaha

Věnuje se malbě, kresbě, grafice. Orientuje se spíše na expresivní výtvarný projev v duchu nové figurace, zpracovává civilistní náměty a téma člověka - jedince ve společnosti.

Díla v eshopu

Na drátě
Selling price:
1 500 Kč