Menu

Roman Havelka (1877 - 1950)

Studoval na Uměleckoprůmyslové škole u prof. Jeneweina, Lišky, Stibrala a Suchardy. Ve studiu pokračoval na Akademii výtvarných umění u prof. Mařáka a Ottenfelda. Podnikl studijní cestu do Mnichova, Itálie a Bosny. Malíř – krajinář, který tvořil zejména v lyrickém romantismu. Člen Jednoty umělců výtvarných a S.V.U. Mánes. Vyučoval na Akademii výtvarných umění v Praze.