Menu

Václav Beránek (1932 - 2018)

Členem Svazu výtvarných umělců, potom byl spolu s mnoha jinými výtvarníky diskriminován a vyloučen. Stal se malířem na volné noze a je jím do dnes. Návštěvníci výstav i odborná kritika vždy oceňovali jemnou poetičnost Beránkova díla, jeho smysl pro barevné vidění, grafickou a řemeslnou dovednost. Malbě se věnoval převážně v letech 1960 až 1965. V osmdesátých létech objevil nový způsob sebevyjádření, jakousi malovanou koláž, kterou nazval fotoplátnem.