Menu

Václav Brožík (1851 - 1901)

Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, Mnichově a Drážďanech, podnikl též studijní cestu do Nizozemí. Je jedním z hlavních představitelů malířské generace Národního divadla a akademické historické malby. Byl považován za nejznámějšího českého malíře v Evropě v poslední čtvrtině 19. století. Stal se členem francouzské umělecké akademie Académie des Beaux Arts, České akademie věd a umění, byl oceněn Řádem čestné legie a jmenován profesorem na Akademii výtvarných umění v Praze.