Menu

Vincenc Beneš (1883 - 1979)

Studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u prof. Dítěte a Lišky, pokračoval na Akademii výtvarných umění, kde studoval v ateliéru prof. Bukovace a Ottenfelda. Podnikl studijní cestu do Francie, Německa a Dalmácie. Malíř, grafik a ilustrátor. Zprvu maloval v intensích impresionismu, avšak pod vlivem Picassa, Dereina, či Braqua začal tvořit kubističtěji a expresivněji laděná díla. Člen skupiny Osma a S.V.U. Mánes.