Menu

Július Jakoby (1903 - 1985)

Posedení v kaviarni

Selling price:
Price on request

Artist: Július Jakoby
Identification number: 2602-S180233
Dated: kolem 1960
Technique: olej/plátno
Dimensions: 45 x 45 cm
Signed: sign. LD Jakoby
expertiza Mgr. Z. Kiss-Szemán a PhDr. D. Srnenská, Ph.D.; rámováno

z expertizy PhDr. D. Srnenské, Ph.D.
Olejomaľba má mimoriadne expresívny charakter rukopisu, ktorý je delivý a len čiastočne splývavý, ťahy štetca majú svoj
individuálny rytmus, ktorý prechádza až do rozmanitých pod;b línií a čiar. Obrazový priestor má neiluzívny princíp výstavby,
farby sú valérované, nie sú založené na funkcii farebnej škvrny. Tvary niektorých interiérových komponentov sú ohraničené
zreteľnou svetelnou kontúrou ako to býva u Júliusa Jakobyho zvykom.
Spracovanie motívu má štylizovaný charakter, nesmeruje ku konkrétnejšiemu rukopisnému prejavu. Interpretácia je veľmi
blízka výtvarnému prejavu nemeckých expresionistov zo skupiny Der blaue Reiter. Taktiež niektoré maliarske práce Oskara
Kokoschku s obdobným motívom majú veľmi identické znaky s predloženou prácou.