Menu

Ota Janeček

Nárůživý čtenář

Selling price:
21 000 Kč

Artist: Ota Janeček
Identification number: 2879-S180504
Technique: kresba tuší/papír
Dimensions: ve výřezu 24 x 68,5 cm
Signed: sign. PD O. Janeček.
konzultoval a pravost potvrdil syn autora, č. soupisu díla 9507-12; rámováno, pasparta, pod sklem