Menu

Jaroslav Král

Pasačka v horách

Selling price:
250 000 Kč

Artist: Jaroslav Král
Identification number: 0680-S180192
Dated: 1922
Technique: olej/karton
Dimensions: 52 x 35,5 cm
Signed: sign. PD Jar Král
expertiza prof. PhDr. J. Hlušička; konzultovala a pravost potvrdila PhDr. R. Michalová, Ph.D.; rámováno

Z expertizy prof. PhDr. J. Hlušičky
Malíř je jedním z českých tvůrců z let mezi dvěma světovými válkami, v jehož složitě se odvíjejícím životním díle se zračí zájem o prostého a pracujícího člověka a tím rovněž
zjevný sociální akcent. Ten je patrný i v posuzované malbě, která zobrazuje odvrácenou dívčí postavu manýristických proporcí a v náznaku rovněž stádo pasoucích se ovcí v
pohorské krajině. Naznačený motiv je podán uvolněným, místy až skicovitým malířským rukopisem, jenž přispívá k bezprostřednosti výrazu. Tlumená barevnost této figurální
kompozice nemůže zcela potlačit protiklad teplé hnědofialové a růžové barvy, uplatňující se zejména v postavě pasačky v popředí, s chladnějšími odstíny berlínské modři hor v
pozadí a v partiích světlejší oblohy.

More artworks in Komisní prodej from artist Král Jaroslav

Dívka
Prodejní cena
9 000 Kč
Muž v klobouku
Prodejní cena
5 500 Kč