Menu

Július Jakoby

Posedení v kaviarni

Selling price:
900 000 Kč

Artist: Július Jakoby
Identification number: 2602-S180233
Dated: kolem 1960
Technique: olej/plátno
Dimensions: 45 x 45 cm
Signed: sign. LD Jakoby
expertiza Mgr. Z. Kiss-Szemán a PhDr. D. Srnenská, Ph.D.; rámováno

z expertizy PhDr. D. Srnenské, Ph.D.
Olejomaľba má mimoriadne expresívny charakter rukopisu, ktorý je delivý a len čiastočne splývavý, ťahy štetca majú svoj individuálny rytmus, ktorý prechádza až do
rozmanitých pod;b línií a čiar. Obrazový priestor má neiluzívny princíp výstavby, farby sú valérované, nie sú založené na funkcii farebnej škvrny. Tvary niektorých interiérových
komponentov sú ohraničené zreteľnou svetelnou kontúrou ako to býva u Júliusa Jakobyho zvykom.
Spracovanie motívu má štylizovaný charakter, nesmeruje ku konkrétnejšiemu rukopisnému prejavu. Interpretácia je veľmi blízka výtvarnému prejavu nemeckých expresionistov
zo skupiny Der blaue Reiter. Taktiež niektoré maliarske práce Oskara Kokoschku s obdobným motívom majú veľmi identické znaky s predloženou prácou.

More artworks in Komisní prodej from artist Jakoby Július