Menu

Július Jakoby

Kristus pred Pilátom

Selling price:
390 000 Kč

Artist: Július Jakoby
Identification number: 2792-S180285
Dated: 40. léta
Technique: olej/karton
Dimensions: 34,5 x 45,5 cm
Signed: sign. LD Jakoby
expertiza PhDr. J. Čechová; provenience: původně dar autora významnému slovenskému lékaři MUDr. Najmikovi - přiloženo písemné prohlášení z rodiny; rámováno

z expertizy PhDr. J. Čechové:
Ide o známy biblický výjav “Kristus pred Pilátom“, ktorý tvorí figurálna kompozícia s ústrednou postavou Krista stojaceho v dlhom bielom rúchu pred Pontským Pilátom, ktorý bol v
rokoch 26 - 33 po Kr. piatym rímskym prefektom provincie Judea. Posudzovaný obraz vykazuje znaky autorovho rukopisu a na prvý pohľad vyzerá na prácu Júliusa Jakobyho z
rokov 1944 až 1948, kedy v jeho tvorbe vzniklo viacero novozákonných motívov ako je Vstup do Jeruzalema, Krížová cesta, Golgota a ďalšie. Ježiš pred Pilátom
pravdepodobne patrí k novozákonným námetom z uvedeného obdobia tvorby Júliusa Jakobyho.

More artworks in Komisní prodej from artist Jakoby Július

Autoportrét
Prodejní cena
277 000 Kč
Posedení v kaviarni
Prodejní cena
900 000 Kč