Menu

Antonín Procházka

Kohouti

Sold

Artist: Antonín Procházka
Identification number: 2793-S180482
Dated: 1936
Technique: olej, enkaustika/plátno
Dimensions: 72 x 90 cm
Signed: sign. LD Ant Procházka 36
vzadu štítek Vystaveno Oslavy S.V.U. Mánes 1937. II. Jubilejní výstava “50 let Mánesa“, č. 217; konzultoval a pravost potvrdil
PhDr. Mgr. M. Zachař; rámováno

Kohouti nakročeni v boj. Načechrané peří, výstražně pozvednuté hřebínky a pařáty připravené k útoku. V detailu však jemné a
měkké oči, které svým námětům dokázal propůjčit snad pouze Procházka. Od druhé poloviny dvacátých let v malířových dílech
čím dál více rezonuje téma zvěře a dostává se na jeho plátna. Zprvu fungovala pouze jako doplněk figurální kompozice, později
se však již stává hlavním aktérem mistrovy tvorby. Procházka si v průběhu své umělecké tvorby výrazně osvojil také techniku
enkaustiky a dokonalý příklad této nelehké umělecké techniky můžeme pozorovat u nabízeného obrazu. Díky mistrově
preciznosti jsou na obraze detailně rozpracovány jednotlivé struktury kohoutího peří a zdá se, že je pouze otázkou vteřin, kdy
kohoutí zápasy započnou. Nabízený obraz byl vystaven na II. Jubilejní výstavě “50 let Mánesa“ v roce 1937, což dokládá štítek
na zadní straně díla. K dané výstavě S.V.U. Mánes v roce 1937, byl též vydán katalog a nabízené dílo Kohouti je zapsáno pod
položkou č. 217.