Menu

Oldřich Blažíček

Při mši v katedrále sv. Víta

Selling price:
700 000 Kč

Artist: Oldřich Blažíček
Identification number: 0234-S180213
Dated: 1934
Technique: olej/plátno
Dimensions: 144 x 108 cm
Signed: nesignováno
vzadu štítky: č. 21; Jihlava 1974, č. 52; štítek s popisem a č. 12; N. M. 1967 č. 33; Souborná výstava prof. O. Blažíčka, Obecní dům, Praha, 1959, č. 54; expertiza: PhDr. N.
Blažíčková Horová; publikováno: N. Blažíčková Horová, E. Havlová, O. Blažíček, Soupis díla, str. 260, č. kat. 506; rámováno; vzadu krytý defekt

Z expertizy PhDr. N. Blažíčkové Horové
V Blažíčkových architektonických záznamech převažovaly zejména chrámové interiéry. Malba metropolitního chrámu se stala Blažíčkovým celoživotním zájmem. Už od prvních
záběrů svatovítského interiéru je zřejmý malířův smysl pro architektonickou konstrukci a pro koloristickou malebnost. Jeho interiéry sv. Víta jsou malovány v pevných obrysech a
změkčovány barevnými kontrasty. Ve výsledku většinou tonou v temné příšeří vytvořeném pomocí zlatavých hnědí a bělavých šedí, které navozují emotivně cítěnou scenérii
rafinovaného světelného aranžmá.

More artworks in Komisní prodej from artist Blažíček Oldřich