Menu

Oldřich Blažíček

Svačina v polích

Sold

Artist: Oldřich Blažíček
Identification number: 0235-S180213
Dated: 1922
Technique: olej/plátno
Dimensions: 108 x 150 cm
Signed: sign. PD O. Blažíček
expertiza PhDr. N. Blažíčková-Horová; publikováno: N. Blažíčková-Horová, E. Havlová, Oldřich Blažíček, II, Soupis díla, str. 133, č. kat. 256; rámováno

Z expertizy PhDr. N. Blažíčkové-Horové
Náladový záběr letní přírody v době žní je krásná ukázka umělcovy osobitě zabarvené a mimořádné dovednosti zachytiti atmosféru zobrazovaného místa v konkrétním počasí.
Krajinná scenérie se vyznačuje působivou skladbou, virtuózním štětcovým přednesem a neobyčejným smyslem pro barvu a světlo. Akcentuje skupinu ženců sedících o pauze ke
svačině na kraji pole v trávě a mezi lučním kvítím s už prázdným košíkem a se džbány s vodou. Blažíček často obměňoval krajinný motiv, který se mu zalíbil a který vznikal vždy
přímo na vybraném místě, zásadně maloval v plenéru. Předložená Svačina v polích patří bezpochyby k významným Blažíčkovým krajinným záznamům obohaceným o figurální
motiv.