Menu

Jan Václav Kautský (1827 - 1896)

Zimní krajina s kovárnou

Prodejní cena:
198 000 Kč

Autor: Jan Václav Kautský
Identifikační číslo: 0036-S240002
Datováno: po 1850
Technika: olej/plátno
Rozměry: 74 x 100 cm
Signatura: nesignováno
expertiza PhDr. Š. Leubnerová a PhDr. N. Blažíčková-Horová; restaurátorská zpráva Z. Grohmanová; rentoilováno; rámováno

Jan Václav Kautský, rodilý Pražan, studoval na pražské Akademii u krajináře prof. Haushofera, odkud přešel do Düsseldorfu
k prof. Schirmerovi. Od roku 1848 až do své smrti vystavoval své práce na pražských výstavách Krasoumné jednoty. Jako
malíř a jevištní výtvarník svůj talent investoval do tvorby dekorací nejpřednějších dobových operních scén – Stavovského
divadla, Prozatímního divadla či dvorní opery ve Vídni, kde byl v roce 1863 jmenován dvorním divadelním malířem. Vytvářel
mimo jiné také dekorace pro Metropolitní operu v New Yorku. Jeho díla jsou známá pro detailní práci s průhledy a výškami, čímž
přispěl k vývoji české scénografie. Zimní krajina s kovárnou kultivovaně a jemně zachycuje kovárnu v údolí potoka v zimní
krajině a pronikavě líčí náladu mrazivého zimního dne. V této malbě se podobně jako na několika málo teprve nedávno
objevených dílech, postupně ukazuje odborné a sběratelské veřejnosti jako vynikající umělec středoevropské úrovně, jenž na
skutečné zhodnocení a docenění teprve čeká.