Menu

Jakub Flejšar (1980)

Anděl

Prodejní cena:
84 000 Kč

Autor: Jakub Flejšar
Identifikační číslo: 0177-S240009
Datováno: 2023
Technika: železná plastika
Rozměry: v. 80 cm
Signatura: nesignováno
provenience: získáno z ateliéru autora; vystaveno: Mezi hmotou a stínem, 2024, Galerie ART Concept - reprodukováno v
katalogu

Autorovu tvorbu charakterizují figury, postavy, hlavy a další fragmenty lidského těla, které ve tvůrčím vývoji autora nabývají
postupně až abstraktních forem. Nejčastěji používaným materiálem je dřevo a kov. Tyto materiály vystihují autorův vztah k
životu a odrážejí ústřední téma tvorby, jímž je otázka lidského bytí a smyslu existence. Plastiky připomínající průhledné, téměř
robotické struktury vystihují autorovo vnitřní pochopení, že tělo je jen hmotnou schránkou, kterou rozpohybuje až smysly
neuchopitelná, neviditelná složka - individuální bytí neboli duše. Flejšarovy práce nejsou reflexí žádné aktuální problematiky
společnosti, ale nadčasovým zosobněním lidské existence, jejíž projev má v hmotném světě svůj začátek i zánik.