Menu

Joseph Maximilian Haushofer (1811 - 1866)

Horské jezero

Prodejní cena:
Cena na vyžádání

Autor: Joseph Maximilian Haushofer
Identifikační číslo: 0363-S240023
Datováno: 1841
Technika: olej/plátno
Rozměry: 55 x 68,5 cm
Signatura: sign. DU Haushofer 1841
expertiza PhDr. N. Blažíčková-Horová; rámováno

Z expertizy PhDr. N. Blažíčkové-Horové:
Předložený obraz Horské jezero je nepochybným dílem mnichovského krajináře Maximiliana Haushofera z roku 1981, vznikl tedy
ještě před malířovým příchodem do Prahy. Vysokohorské kraje s pod nimi se rozlévajícími jezery se staly jedním z
nejoblíbenějších a nejčastějších motivů Haushoferových pláten. V obměňovaných záběrech šlo většinou o fiktivní krajinu,
složenou sice z reálných a v přírodě odpozorovaných prvků, ale ve spojení, jaké ve skutečnosti nenalezneme, a vždy
malovanou v ateliéru. Předložený Haushoferův romantický pohled na Horské jezero si zakládá na náladě a výlučnosti,
znázorňuje podivuhodnou a dramatickou přírodní konfiguraci vysokých skalnatých vrchů kolem jezera, v popředí jsou umístěné
nízké balvany, na jednom z nich sedí dívka v kloboučku a kolem ní se pase několik koziček. Barvou a kontrastem světla a stínu
zde Haushofer ukázal svou schopnost zachytit a vyjádřit náladu a atmosféru letního dne.