Menu

Antonie Brandeisová (1849 - 1926)

Na jezeře

Prodejní cena:
180 000 Kč

Autor: Antonie Brandeisová
Identifikační číslo: 0365-S240023
Datováno: 90. léta 19.st.
Technika: olej/plátno
Rozměry: 24 x 41 cm
Signatura: sign. LD ABrandeis
expertiza PhDr. N. Blažíčková-Horová; krakeláž; rámováno

Z expertizy PhDr. N. Blažíčkové-Horové:
Předložený obraz Na jezeře je nesporná a velmi půvabná práce Antonie Brandeisové, vynikající malířky vedut v tradici 19.
století.
Antonie Brandeisová malovala hlavně v Benátkách, Florencii a Římě, popisovala jejich malebný kolorit, zaměřovala se přitom na
detail a světlo, ale malovala také na pobřeží jezer v okolí Berchtesgadenu v Alpách.
Předložený obraz svědčí o malířském talentu o obratnosti Brandeisové, o její znalosti perspektivy a o kultivovaném
staromistrovsky potemnělém koloritu. Malovala v plenéru, na plátna, karton i dřevo, vždy ale na plochu komorních rozměrů.
Předložený olej Na jezeře, pohled na průzračnou modrou jezerní hladinu s loďkou rozkládající se pod horskými masivy a mezi
stromovím porostlými vrchy a několika městečky na břehu, patří k typickým a působivým jejím dílům. Přesvědčivě ukazuje
osobitou malířskou dovednost Antonie Brandeisové.