Menu

Oldřich Blažíček (1887 - 1953)

Zimní den

Prodejní cena:
264 000 Kč

Autor: Oldřich Blažíček
Identifikační číslo: 1331-S230003
Datováno: 1936
Technika: olej/karton
Rozměry: 50 x 70 cm
Signatura: sign. LD O. Blažíček 36.
expertiza PhDr. N. Blažíčková-Horová; rámováno, pod sklem

Z expertizy PhDr. N. Blažíčkové-Horové:
Předložený obraz Zimní den je nepochybná a velmi krásná práce malíře prof. Oldřicha Blažíčka. Kompozice zachycuje rozsáhlé
stavení uprostřed zasněžené krajiny, pod ním teče směrem do popředí potůček, přes který vede úzká dřevěná lávka a cesta.
Výjevu dodává náladu i figurální stafáž.
Zimní atmosféru v přírodě zachycoval malíř často a rád. Blažíček byl malířem plenéru, ve všech ročních dobách maloval pod
širým nebem, přímo před vybraným námětem. Předložený Zimní den, nejspíše motiv z malířova rodného kraje, z Vysočiny,
svědčí o Blažíčkově mimořádném umění výstižně vyjádřit atmosféru zimy v přírodě. Prostor je vybudován dlouhými, vláčnými a
plynulými tahy štětce, perspektiva je výtečná. V paletě barev převládá bílá a hnědá barva a jejich odstíny. Z celého výjevu je
zřejmé, že Blažíček vždy tvořil lehce, spontánně a s radostí.
Předložený náladový Zimní den je skvělým dokladem Blažíčkova malířského mistrovství.