Menu

Josef Václav Myslbek

Oddanost

Prodáno

Autor: Josef Václav Myslbek
Identifikační číslo: 0618-S180270
Technika: bronz
Rozměry: v. 53,5 cm
Signatura: sign. dole na plintě J. V. Myslbek
dole na plintě značka litce B. Chmelař, Praha; konzultoval prof. ak. sochař P. Siegl