Menu

František Vobecký

Zátiší s kyticí v bílé váze

Prodejní cena:
70 000 Kč

Autor: František Vobecký
Identifikační číslo: 0895-A-001/09/18
Technika: olej/plátno
Rozměry: 92 x 74 cm
Signatura: nesignováno
expertiza prof. PhDr. T. Vlček, CSc.

z expertizy prof. PhDr. T. Vlčka, CSc.
O Vobeckého autorství svědčí suverenita, se kterou zde malíř uplatnil přivzaté prvky a principy modernistického obrazu v akademicky jisté presentaci charakteristického námětu. Podstatným výrazovým prvkem malby je dělený rukopis spolu s jasnou barevností založenou na lokálních tónech.

Další díla v Komisní prodej od autora Vobecký František