Menu

Oscar Dominguéz

Motiv z mytologie

Prodejní cena:
33 000 Kč

Autor: Oscar Dominguéz
Identifikační číslo: 1656-S180360
Datováno: 1947
Technika: kresba tuší/papír
Rozměry: 24,5 x 32 cm
Signatura: sign. PD Dominguez 47
expertiza prof. PhDr. P. Štěpánek, Ph.D.

Z expertizy prof. PhDr. P. Štěpánka, Ph.D.
Předložená kresba je shrnutím několika základních motivů, které Dominguéz v době po druhé světové válce, zejména v době výstav v Praze, Olomouci a Bratislavě běžně
prováděl jak na obrazech tak na kresbách. Kresba je provedena uvolněnými tahy, které jsou pro dané období velmi charakteristické.