Menu

Karel Špillar

Dary země

Prodejní cena:
2 450 000 Kč

Autor: Karel Špillar
Identifikační číslo: 1864-S180150
Datováno: 1936
Technika: olej/plátno
Rozměry: 232 x 330 cm
Signatura: sign. LD Karel Špillar 1936
rentolováno; expertiza Dr. Jiří Kačer, CSc.; vystaveno a uvedeno: Posmrtná výstava profesora Karla Špillara, JUV Praha, 1939-40, č. 22/7; Nekrolog Umění XII, 1939-40, str.
143, J. Štenc, Praha; K. Špillar, 38. Výtvarné Hlinecko, 1997; K. Špillar 1871 - 1939, Obecní dům, Praha, 2000; Galerie U sv. Jakuba, Nový Bydžov, Metličany, 2015 - vzdadu
razítko; plátno vzniklo pro výzdobu České pojišťovny v Praze

Karel Špillar absolvoval Uměleckoprůmyslovou školu v ateliéru prof. Ženíška a poté odešel na 6 let do Paříže. Zvítězil v soutěži o výzdobu průčelí Obecního domu a výzdobu
Smetanovy síně tamtéž. V roce 1925 byl jmenován řádným profesorem Uměleckoprůmyslové školy. Velkoformátové plátno "Dary země" vzniklo v roce 1936 původně pro účel
výzdoby České pojišťovny v Praze. V obraze Špillar zhodnotil svůj skvělý cit pro barevnost, díky čemuž figurám vdechl život. Špillar se tvorbě monumentálních pláten věnoval
pouze dvakrát, na začátku a ke konci své kariéry. "Dary země" jsou uváděny jako jeho poslední velké plátno. Ačkoliv se velkoformátové obrazy Karla Špillara na trhu vyskytují
výjimečně, jde o vyhledávaný kousek sběratelů umění, jehož konečná cena vždy dosahuje milionových částek.

Vzhledem k rozměrům díla je k nahlédnutí po telefonické domluvě.