Menu

Andrej Bělocvětov

Matka s dítětem

Prodejní cena:
320 000 Kč

Autor: Andrej Bělocvětov
Identifikační číslo: 1866-S180381
Datováno: 60. léta 20. stol.
Technika: olej, email/karton
Rozměry: 90 x 45 cm
Signatura: sign. vzadu Bělocvětov
písemné ověření dcery autora; reprodukováno: A. Pilařová - Belotsvetová - Hudba absolutna, 2016, str. 110

Z písemného ověření dcery autora
Obraz “ Matka s dítětem“ je typickou ukázkou jedné z “tváří“ tohoto malířova období. Je z řady obrazů, využívajících litou techniku drippingu, jejichž figurální obsah je natolik
zašifrovaný, že divák postupně vystupuje z pasivní role pozorovatele a je stále více vtahován do děje. Ikonicky koncipovaná postava matky, se stává odosobněným symbolem
nesmrtelné přírody - v kontrastu téměř realisticky pojaté postavičce dítěte, působící dojemnou dětskou naivitou a lidskou zranitelností.