Menu

Václav Radimský

Vodní tůň

Prodejní cena:
650 000 Kč

Autor: Václav Radimský
Identifikační číslo: 1909-S180233
Datováno: kolem 1925
Technika: olej/plátno
Rozměry: 66 x 75 cm
Signatura: sign. LD V Radimský
rentoilováno; vzadu štítek Pražská městská živelní pojišťovna, invent. číslo 1593; expertiza PhDr. N. Blažíčková-Horová

Z expertizy PhDr. N. Blažíčkové - Horové:

Předložená Vodní tůň je nepochybnou a kvalitní prací krajináře Václava Radimského. Jak vyplývá ze srovnání s ostatními Radimského díly, byla namalovaná kolem roku 1925,
tedy po svém návratu z Francie, kde žil osmadvacet let. Tehdy se usadil na rodném statku v Pašince u Kolína, který patřil jeho nevlastním bratrům, tam žil a pracoval až do své
smrti v roce 1946. Obsahově se zaměřil převážně na přírodu středního Polabí a tak jako ve Francii soustředěně zaznamenával řeku Seinu, nyní se věnoval Labi,. Jeho světelná
malba přitom zůstávala stále pod vlivem francouzského impresionismu. Pracoval širokým plným štětcem, s jistotou jím modeloval barevnými skvrnami své břehy, vodu a stromy.
Až do konce života maloval náměty, jež si oblíbil, řeky, jezírka, vodní tůně s bohatstvím rákosí a leknínů, staré stromy, košaté vrby. Dokázal, že jeho krajiny ve své
jednoduchosti působí někdy víc než romantické komponované složité scenérie. Předložená Vodní tůň je krásnou ukázkou malířského mistrovství Václava Radimského.

Další díla v Komisní prodej od autora Radimský Václav