Menu

Václav Radimský

Vodní tůň

Prodáno

Autor: Václav Radimský
Identifikační číslo: 1909-S180233
Datováno: kolem 1925
Technika: olej/plátno
Rozměry: 66 x 75 cm
Signatura: sign. LD V Radimský
vzadu štítek Pražská městská živelní pojišťovna, invent. číslo 1593; expertiza PhDr. N. Blažíčková Horová; rentoilováno; rámováno

Z expertizy PhDr. N. Blažíčkové-Horové:

Předložená Vodní tůň je nepochybnou a kvalitní prací krajináře Václava Radimského. Jak vyplývá ze srovnání s ostatními Radimského díly, byla namalovaná kolem roku 1925,
tedy po svém návratu z Francie, kde žil osmadvacet let. Tehdy se usadil na rodném statku v Pašince u Kolína, který patřil jeho nevlastním bratrům, tam žil a pracoval až do své
smrti v roce 1946. Obsahově se zaměřil převážně na přírodu středního Polabí a tak jako ve Francii soustředěně zaznamenával řeku Seinu, nyní se věnoval Labi. Jeho světelná
malba přitom zůstávala stále pod vlivem francouzského impresionismu. Pracoval širokým plným štětcem, s jistotou jím modeloval barevnými skvrnami své břehy, vodu a stromy.
Až do konce života maloval náměty, jež si oblíbil, řeky, jezírka, vodní tůně s bohatstvím rákosí a leknínů, staré stromy, košaté vrby. Dokázal, že jeho krajiny ve své
jednoduchosti působí někdy víc než romantické komponované složité scenérie. Předložená Vodní tůň je krásnou ukázkou malířského mistrovství Václava Radimského.