Menu

Antonín Procházka

Kohouti

Prodejní cena:
250 000 Kč

Autor: Antonín Procházka
Identifikační číslo: 2793-S180482
Datováno: 1936
Technika: olej, enkaustika/plátno
Rozměry: 72 x 90 cm
Signatura: sign. LD Ant Procházka 36
vzadu štítek Vystaveno Oslavy S.V.U. Mánes 1937. II. Jubilejní výstava “50 let Mánesa“, č. 217; konzultoval a pravost potvrdil PhDr. Mgr. M. Zachař; rámováno

Kohouti nakročeni v boj. Načechrané peří, výstražně pozvednuté hřebínky a pařáty připravené k útoku. V detailu však jemné a měkké oči, které svým námětům dokázal propůjčit
snad pouze Procházka. Od druhé poloviny dvacátých let v malířových dílech čím dál více rezonuje téma zvěře a dostává se na jeho plátna. Zprvu fungovala pouze jako doplněk
figurální kompozice, později se však již stává hlavním aktérem mistrovy tvorby. Procházka si v průběhu své umělecké tvorby výrazně osvojil také techniku enkaustiky a dokonalý
příklad této nelehké umělecké techniky můžeme pozorovat u nabízeného obrazu. Díky mistrově preciznosti jsou na obraze detailně rozpracovány jednotlivé struktury kohoutího
peří a zdá se, že je pouze otázkou vteřin, kdy kohoutí zápasy započnou. Nabízený obraz byl vystaven na II. Jubilejní výstavě “50 let Mánesa“ v roce 1937, což dokládá štítek na
zadní straně díla. K dané výstavě S.V.U. Mánes v roce 1937, byl též vydán katalog a nabízené dílo Kohouti je zapsáno pod položkou č. 217.

Další díla v Komisní prodej od autora Procházka Antonín