Menu

Alfred Justitz

Zátiší se džbánem

Prodejní cena:
1 100 000 Kč

Autor: Alfred Justitz
Identifikační číslo: 0494-S200062
Datováno: 1930
Technika: olej/plátno
Rozměry: 62 x 43 cm
Signatura: sign. PD A. Justitz 930
expertiza prof. PhDr. F. Dvořák, CSc.; rámováno

Z expertizy prof. PhDr. F. Dvořáka, DrSc.
Jedná se o obraz zátiší se džbánem z období, ve kterém se jeho autor soustředil k problematice kubismu, ale usiloval přitom o „odhmotnění zobrazených předmětů” a to tak, aby
zachoval „jejich reálný vzhled” Obraz tedy vznikl ve vývojově nejvýznamnějším období Alfreda Justitze a zároveň se hlásí ke skupině obrazů, které tvoří závěr jeho malby,
poněvadž od roku 1932 již pro onemocnění přestal malovat. Toto dílo proto patří k nejvýznamnějším pracem Alfreda Justitze i z hlediska vývoje moderního malířství.