Menu

251

František Vobecký

Zátiší s kyticí v bílé váze

Prodejní cena:
70 000 Kč
Rezervováno
Autor: František Vobecký
Identifikační číslo: 251
Technika: olej/plátno
Rozměry: 92 x 74 cm
expertiza prof. PhDr. T. Vlček, CSc.

z expertizy prof. PhDr. T. Vlčka, CSc.
O Vobeckého autorství svědčí suverenita, se kterou zde malíř uplatnil přivzaté prvky a principy modernistického obrazu v akademicky jisté presentaci charakteristického námětu. Podstatným výrazovým prvkem malby je dělený rukopis spolu s jasnou barevností založenou na lokálních tónech.