Menu

František Vobecký

Zátiší s hyacinty

Prodejní cena:
70 000 Kč

Autor: František Vobecký
Identifikační číslo: 1736-S180193
Technika: olej/plátno
Rozměry: 61 x 48,5 cm
Signatura: sign. PD F. Vobecký
expertiza PhDr. R. Michalová, Ph.D.; restaurátorská zpráva ak. mal. rest. M. Martan; oboustranný obraz; rámováno

Z expertizy PhDr. R. Michalové, Ph.D.
Vobeckého tematika byla vždy osobní, maloval motivy, ke kterým měl důvěrný vztah. Tvorbu vnímal jako „požitek z malby“, zajímalo a přitahovalo ho to, co „září krásou a je
nabito životem.“ Posuzovaný obraz „Hyacinty“ je krásným Vobeckého dílem, které skvěle vystihuje charakter jeho talentu – osobitou malířskou vytříbenost cit pro
přepodstatnění reality a smysl pro barevnou krásu, vybraný vkus. Autor zde skvěle slučuje statickou, klidnou podstatu tematiky květinového zátiší, prostého a pro něj osobně
důležitého motivu, s dynamickou, malířsky suverénní fakturou štětce. Propojuje tradiční pohled s abstrahujícími prvky. „Hyacinty“ jsou dílem delikátní výtvarné harmonie, v němž
se představuje jak francouzská zkušenost uvolněného, koloristicky svěžího, senzualistického ztvárnění, tak domácí dědictví poetismu, jehož transformace skutečnosti a
nečekaných barevných kouzel, i vědomí řádu a znalost výtvarných zákonů. Květinové zátiší – to bylo Vobeckého malířské potěšení, přednesené čistě a z hloubky prožitku.

Další díla v Komisní prodej od autora Vobecký František

Akt
Prodejní cena
23 000 Kč
V lázni
Prodejní cena
6 300 Kč
Krajina
Prodejní cena
5 500 Kč