Menu

Václav Špála

Pradlena

Prodejní cena:
715 000 Kč

Autor: Václav Špála
Identifikační číslo: 0134-S200016
Datováno: 1921
Technika: olej/lepenka
Rozměry: 39 x 29 cm
Signatura: sign. LD V Šp 21
expertiza PhDr. J. Hlušička, odborný posudek Mgr. R. Musil; konzultoval a pravost potvrdil PhDr. J. Štíbr; rámováno

Z expertizy PhDr. J. Hlušičky
Toto komorní dílo lze zařadit do početné série figurálních obrazů té doby, mezi nimiž dominantní úlohu hraje právě motiv venkovských dívek, převážně pradlen. Posuzovaný
obraz patří k těm Špálovým malířským realizacím, které stojí na rozhraní dvou umělcových vývojových období. Doznívá tu totiž předcházející kubistická poetika, která se zračí v
úsilí o vyjádření znakové podstaty zvoleného figurálního motivu a v ní úsečném duktu štětce stejně jako v transpozici tělesných objemů a krajinného motivu v pozadí ve
zjednodušené, v podstatě plošné útvary. Také obrysová kresba, která hraje důležitou roli, je pouze náznaková. To jsou však už rysy fauvistického pojetí, které ve Špálově díle
posléze převládlo; charakterizuje je ostatně i rytmizace obrazové plochy, jakož i pro Špálu příznačná barevná orchestrace.