Menu

Václav Špála

Kytice

Prodejní cena:
1 200 000 Kč

Autor: Václav Špála
Identifikační číslo: 0268-S210018
Datováno: 1931
Technika: olej/plátno
Rozměry: 82,5 x 65 cm
Signatura: sign. PD V Špála 31
expertiza prof. PhDr. J. Zemina; v soupisu díla uvedeno pod č. 616; provenience: obraz pochází z rodiny architekta Jiřího
Holečka, který jej od V. Špály dostal jako splátku dluhu; rámováno