Menu

Arnošt Paderlík

Arnošt Paderlík 100 - katalog k výstavě Galerie Art Praha a S.V.U. Mánes

Prodejní cena:
450 Kč

Autor: Arnošt Paderlík
Identifikační číslo: 2821-S180483
texty: Ivan Exner (předseda S.V.U. Mánes), PhDr. Jan Štíbr (historik umění a ředitel SGVU v Litoměřicích); Jan Plachetka (novinář); fotografie: Jan Brodský, Ivan Exner, Matěj
Houdek, Oto Palán a rodinný archiv A. Paderlíka; 1. vydání v nákladu 200 ks, tisk FPS Repro; vydala Galerie Art Praha a S.V.U. Mánes, 2019