Menu

102

Slavíček Antonín (1870 - 1910)

Zátiší s konví

Vyvolávací cena
1 800 000 Kč
Příjem limitů do: 24. 11. 2019 11:30

Příhozy určuje licitátor takto:
500 Kč při okamžité ceně do 5 000 Kč
1 000 Kč při okamžité ceně 5 000 Kč až 50 000 Kč
2 000 Kč při okamžité ceně 50 000 Kč až 70 000 Kč
5 000 Kč při okamžité ceně 70 000 Kč až 100 000 Kč
10 000 Kč při okamžité ceně 100 000 Kč až 300 000 Kč
20 000 Kč při okamžité ceně 300 000 Kč až 750 000 Kč
50 000 Kč při okamžité ceně 750 000 Kč až 1 500 000 Kč
100 000 Kč při okamžité ceně 1 500 000 Kč až 5 000 000 Kč
200 000 Kč při okamžité ceně nad 5 000 000 Kč
Autor Slavíček Antonín
Evidenční číslo A-087.04.18-11
Vytvořeno počátek 90. let 19. století
Technika olej/plátno, deska
Rozměr 52,5 x 65,5 cm
Signatura sign. PD A. Slavíček
expertiza prof. PhDr. P. Wittlich, CSc. a PhDr. Mgr. M. Zachař, restaurátorská zpráva ak. mal. rest. Z. Grohmanová; rámováno

Antonín Slavíček, student krajinářské speciálky J. Mařáka na pražské Akademii výtvarných umění a přední představitel českého impresionismu, patří k mimořádným umělcům
světového formátu. K malbě zátiší se Slavíček ve své tvorbě uchýlil dvakrát. Poprvé při studiích v Mařákově speciálce, a podruhé po svém návratu z Paříže. Jan M. Tomeš ve
své obsáhlé slavíčkovské monografii dává vznik zátiší do souvislosti se Slavíčkovým krátkým pobytem v Bruselu, kde měl mistr možnost studovat díla vlámských malířů
rubensovské školy. “Zátiší s konví“ odráží i Slavíčkovu zkušenost ze studií na Akademii v Mnichově, kde se seznámil s naturalismem, tehdy považovaným za nejmodernější projev
malířství. “Zátiší s konví“ je oproti jiným Slavíčkovým zátiším malířsky mnohem vyspělejší. PhDr. Mgr. M. Zachař ve svém odborném posudku dokonce uvádí, že “řemeslná i
estetická kvalita zde posuzovaného velmi noblesního zátiší opravňuje vést úvahu o samostatné práci bez přímé školní doktríny“. Nelze než souhlasit. Slavíček mistrně zpracoval
materiál i barevné ladění, kdy se do skvělého kontrastu dostávají tmavé tony zadního plánu, aby daly vyniknout téměř zářící zelenině v popředí. Kompoziční i světelná struktura
obrazu, ukazuje na vysokou malířskou kulturu. Slavíčkova zátiší jsou jistě zajímavým sběratelským artiklem, která pro vášnivé sběratele – nejen Slavíčkova díla – tvoří skvělou
možnost k doplnění sbírky.

Český malíř a krajinář, tvořící ve stylu impresionismu, Mařákův žák. V Paříži načerpal vliv impresionistický, miloval podzimní náladu a život města. Maloval také Prahu. Proslul krajinomalbou českomoravské vrchoviny Kameničky apod. Vzor pro moderní české malíře.