Menu

152

Špála Václav (1885 - 1946)

Kytice

Vyvolávací cena
1 500 000 Kč
Příjem limitů do: 24. 11. 2019 11:30

Příhozy určuje licitátor takto:
500 Kč při okamžité ceně do 5 000 Kč
1 000 Kč při okamžité ceně 5 000 Kč až 50 000 Kč
2 000 Kč při okamžité ceně 50 000 Kč až 70 000 Kč
5 000 Kč při okamžité ceně 70 000 Kč až 100 000 Kč
10 000 Kč při okamžité ceně 100 000 Kč až 300 000 Kč
20 000 Kč při okamžité ceně 300 000 Kč až 750 000 Kč
50 000 Kč při okamžité ceně 750 000 Kč až 1 500 000 Kč
100 000 Kč při okamžité ceně 1 500 000 Kč až 5 000 000 Kč
200 000 Kč při okamžité ceně nad 5 000 000 Kč
Autor Špála Václav
Evidenční číslo 1219-S180500113
Vytvořeno 1939
Technika olej/plátno
Rozměr 82 x 55 cm
Signatura sign. PD V Špála 39; LU V Špála
vzadu autorsky na blind rámu č. soupisu ((1176)); uvedeno V. Špála - Soupis díla str. 108; expertiza PhDr. R. Michalová, Ph.D.; rámováno

Z expertizy PhDr. R. Michalové, Ph.D.
Posuzovaný obraz je reprezentativní, kvalitní a výtvarně velmi bohatou Špálovou kyticí většího, vizuálně příjemného formátu. Zcela charakteristickým způsobem zrcadlí autorův osobitý styl, který se vyznačuje neobyčejnou jistotou vedení štětce, živou rukopisnou traktací a mimořádnou zářivostí koloritu. Principy kubismu se pojí s dědictvím fauvismu. Za opulentně koncipovanou kyticí se otevírá úchvatný pohled na nebeskou modř krajiny, představující výsek dvou autorových obrazů, jež tvořily nedílnou součást jeho ateliéru.


Studoval na pražské Akademii výtvarných umění u prof. Thieleho a Bukovace. Podnikl studijní cestu po Evropě. Malíř, grafik a ilustrátor, jeho práce byla ovlivněna fauvismem a kubismem Člen S.V.U. Mánes, Tvrdošijní a tzv. Aventinské mansardy, zakládající člen Osmy.