Menu

161

Vlna Ladislav

Matka

Vyvolávací cena
80 000 Kč
Příjem limitů do: 24. 11. 2019 11:30

Příhozy určuje licitátor takto:
500 Kč při okamžité ceně do 5 000 Kč
1 000 Kč při okamžité ceně 5 000 Kč až 50 000 Kč
2 000 Kč při okamžité ceně 50 000 Kč až 70 000 Kč
5 000 Kč při okamžité ceně 70 000 Kč až 100 000 Kč
10 000 Kč při okamžité ceně 100 000 Kč až 300 000 Kč
20 000 Kč při okamžité ceně 300 000 Kč až 750 000 Kč
50 000 Kč při okamžité ceně 750 000 Kč až 1 500 000 Kč
100 000 Kč při okamžité ceně 1 500 000 Kč až 5 000 000 Kč
200 000 Kč při okamžité ceně nad 5 000 000 Kč
Autor Vlna Ladislav
Evidenční číslo 2230-S180422
Vytvořeno 2018
Technika metalurgická malba na ocelové desce
Rozměr 165 x 100 cm
Signatura sign. LU Vlna
provenience: získáno z ateliéru autora; nerámováno

Popudem k vytvoření velkoformátovému obrazu Matka, byla Vlnovi stejnojmenná hra Karla Čapka. Drama, které varuje před vzrůstající sílou totalitního režimu, hrůzou a zbytečností válek, jež matkám berou děti a nutí muže proti muži pozvednout zbraň. Vlnovi se podařilo nelehké a tíživé téma dramatu přetvořit do na první pohled líbivého obrazu. Postava ženy symbolizuje matku, z její tváře však čiší zklamání, smutek a lítost nad ztrátou nejbližších. Matka je citlivou, jemnou ženou, která je však statečná a silná. Její tělo je vyšrafováno čarami. Můžeme na ně nahlížet jen jako na prostředek, který propůjčuje tělu tvar, ale můžou to stejně tak dobře být rány, které válka Matce způsobila na duši. Jako by žena kráčela samotným bojištěm, divoké čáry jsou kulky, kulky které zabíjejí, kulky které byly vystřeleny proti člověku, kulky které Matce způsobily bolest největší – bolest když matka přijde o své dítě. Technika metalurgické malby, nám odkrývá další netušené možnosti a hloubky obrazu, který díky tomu nenudí a je každou chvíli jiný. Matka je svým výjimečným zpracováním a námětem zajímavým sběratelským artiklem, který nesmí chybět v žádné sbírce vášnivého sběratele umění.


Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Strettiho. Malíř, grafik, sochař a scénograf. Věnuje se zejména vlastní technice metalurgické malby, díky které dostávají jeho obrazy, malované ohněm na kov, zvláštní hloubku. Mnoho jeho soch je umístěno ve veřejném prostoru, jak v ČR, tak i zahraničí.

Další díla v sálové aukci od autora Vlna Ladislav

Shizuke
Vyvolávací cena
45 000 Kč